Kupljen prvi uređaj inhalator! Za humanitarnu akciju “Ana želi disati”

Zahvaljujući donatorima naše akcije kupljen je prvi uređaj potreban Ani, a to je prijenosni inhalator. Sada će naša Ana Kakuk napokon moći kvalitetnije disati. Još preostaje kupovina glavnog uređaja Vest prsluka, dijelova i lijekova. Hvala svima koji su donirali! Uključi se u našu humanitarnu akciju “Ana želi disati” i doniraj za nabavku medicinskih uređaja Vest prsluka i inhalatora za Anu Kakuk koja boluje od cistične fibroze! Učinimo koliko možemo da Ana može normalno disati. Organizator humanitarne akcije “Ana želi disati” je Društvo za promicanje glazbe Zvuk svjetlosti, Slavenskog 5, 10000 Zagreb, OIB: 14569982651 Ova humanitarna akcija je odobrena od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom Grada Zagreba. Dokumentacija vezana za ovu humanitarnu akciju se nalazi ovdje: https://zvuksvjetlosti.com/2019/12/20/humanitarna-akcija-ana-zeli-disati/

Podaci za donacije:

Humanitarna akcija “Ana želi disati” ima poseban račun za ovu akciju, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d. Društvo Zvuk svjetlosti ne prima nikakve naknade za ovu humanitarnu akciju te će sva sredstva biti utrošena isključivo za nabavku navedenih medicinskih uređaja.

Račun za donacije: IBAN: HR7623600001502672950

Svrha uplate: Ana želi disati

žSWIFT: ZABAHR2XXXX